20 years in business

 

 

phone  +421 911 424 435

  hagiel@hagiel.sk

Hagiel

Cenník služieb

Platný od 1.1.2017

Všeobecné krátke telefonické a e-mailové konzultácie

bezplatne

Úvodné informatívne stretnutie o možnostiach práce a vysťahovania sa do Kanady

 • Obsah stretnutia podrobnosti tu
 • Žiadateľ okrem cenných informácií obdrží aj špecializovanú brožúru na vysťahovanie do Kanady, DVD „Welcome to Canada“, DVD s jazykovými testmi IELTS a TEF
 • Rozhovor môže byť realizovaný aj prostredníctvom telefónu alebo Skype (Ak ste v USA alebo v Kanade môžete tiež volať na naše kanadské číslo +1(647)362-1057)

60 EUR/ stretnutie

Podanie žiadosti o povinnú elektronickú registráciu pred odletom do Kanady - eTA (electronic Travel Authorization).
Garantujeme správne a úplné vyplnenie žiadosti. Cena zahŕňa poplatok kanadskému migračnému úradu.

30 EUR

Odborná konzultácia o vybranom programe emigrácie, detailný postup procesu, nevyhnutné doklady na proces a pod.

100 EUR/ hodina 
(minimálna platba 100 EUR)

Zhodnotenie kvality pripravených podkladov, kontrola správnosti vyplnenia a úplnosti formulárov

100 EUR za každú začatú hodinu

Balík služieb na získanie pracovného povolenia

 • v prípade vybavovania k hlavnému pracovnému povoleniu ďalšieho „Otvoreného pracovného povolenia“ pre partnera, je toto vybavované bezplatne
 • balík obsahuje neobmedzené množstvo osobných, emailových, skype-ových alebo telefonických konzultácií
 • ak žiadateľ absolvoval úvodné informatívne stretnutie, alebo dodatočné informatívne stretnutie, bude mu poplatok za balík znížený o čiastku uhradenú za tieto stretnutia

500 EUR/ osobu

Balík služieb na získanie trvalého pobytu v Kanade pre samostatného žiadateľa, bez ohľadu na počet nezaopatrených detí do 22 rokov

 • poplatok zahŕňa aj prípadné vybavovanie pracovného povolenia
 • ak žiadateľ absolvoval úvodné informatívne stretnutie, alebo dodatočné informatívne stretnutie, bude mu poplatok za balík znížený o čiastku uhradenú za tieto stretnutia
 • balík obsahuje neobmedzené množstvo osobných, emailových, skype-ových alebo telefonických konzultácií

1.900 EUR

Balík služieb pre získanie trvalého pobytu v Kanade pre pár, bez ohľadu na počet nezaopatrených detí do 22 rokov

 • poplatok zahŕňa aj prípadné vybavovanie pracovných povolení
 • ak žiadateľ absolvoval úvodné informatívne stretnutie alebo dodatočné informatívne stretnutie bude mu poplatok za balík znížený o čiastku uhradenú za tieto stretnutia
 • balík obsahuje neobmedzené množstvo osobných, emailových, skype-ových alebo telefonických konzultácií

2.400 EUR

Individuálna odborná konzultácia, ak klient nemá záujem využiť balík služieb, o presnom postupe na úspešný proces pre získanie trvalého pobytu v Kanade pri podpise Zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti. Cena tejto konzultácie je zahrnutá v balíku služieb na získanie trvalého pobytu v Kanade.

800 EUR

Spôsoby úhrady: v hotovosti v sídle spoločnosti, poštovou poukážkou alebo prevodom na účet.