20 years in business

 

 

 

phone +421 911 424 435

 hagiel@hagiel.sk

Hagiel

.

Ak chcete pracovať v Kanade a byť platený za prácu, musíte si podať žiadosť o číslo kanadského sociálneho poistenia Social Insurance Number (SIN) čo najskôr po príchode do Kanady. SIN je platné počas platnosti pracovného povolenia. Žiadosť sa podáva osobne v pobočkách „Service Canada“. V odôvodnených prípadoch (žiadna pobočka sa nenachádza vo vzdialenosti do 100km od vášho bydliska) môžete žiadať aj poštou. Bezdôvodné žiadosti zaslané poštou nebudú vybavené. Ak máte všetko v poriadku, získate vaše SIN za menej ako 15 minút a nemusíte nikde nechávať váš pas. Prvá žiadosť o SIN je bezplatná.

Ako požiadať o SIN:

Formulár získate (nemusíte ho mať vyplnený ak idete žiadať osobne):
1.    Na letisku, keď priletíte
2.    Z webu Service Canada
3.    Na pobočke Service Canada

Na pobočku si prineste:
1.    Originál pas
2.    Pracovné povolenie, ktoré máte pripnuté v pase
3.    Musíte oznamiť Vašu adresu

Najbližší úrad Service Canada si nájdete: pobočky Service Canada

Ak budete zasielať žiadosť o SIN poštou, do obálky musíte zabaliť: Originál pas, pracovné povolenie a vyplnený formulár. Vzhľadom na nutnosť zasielať originál pas, túto možnosť odporúčame ako poslednú. Táto forma vybavovania trvá 20 pracovných dní od doručenia vašej zásielky ,a tak po celú dobu budete v Kanade bez dokladu totožnosti (ak náhodou nemáte dva platné pasy). Service Canada neručí za stratu dokumentov poštou.

V minulosti sa vydávala karta SIN. No v súčasnosti už žiadateľ dostane len potvrdenie o SIN.