Skilled worker

Je jednoznačne jedna z najsilnejších kategórií, cez ktorú žiadatelia z celého sveta emigrujú do Kanady. Z celkového ročného počtu 300.000 nový emigrantov je až cca 60.000 osôb je z tejto kategórie. Celková dĺžka vybavovania sa pohybuje približne v rozmedzí 6 - 12 mesiacov

Podmienky:

  • čistý register trestov
  • vek viac ako 18 rokov
  • minimálne ročná súvislá kvalifikovaná prax
  • znalosť anglického alebo francúzskeho jazyka na požadovanej úrovni (ako doklad o znalosti jazyka sa akceptuje iba výsledok jazykového testu IELTS alebo TEF)
  • získať v rámci hodnotiaceho procesu minimálne 67 bodov zo 100 bodov

First Official Language: Maximum 24 points
Second Official Language: Maximum 4 points
Age: Maximum 14 points
Work Experience: Maximum 15 points
Education: Maximum 25 points
Arranged Employment: 8 points
Adaptability: Maximum 10 points